ZYSKOWNA UKRAIŃSKA FABRYKA ŚNIEŻKI

17 Февраля 2004
Śnieżka Ukraina Sp. z o.o., zależna od FFiL Śnieżka S.A., osiągnęła w 2003 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 27,98 mln zł, co w porównaniu do roku 2002 daje wzrost sprzedaży o 58%. Zysk netto wzrósł o 97% i wyniósł 5,56 mln zł. Rentowność sprzedaży ukraińskiej Śnieżki okazała się bardzo wysoka i osiągnęła 19,9%.  dniu 16 lutego 2004 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie, w której FFiL Śnieżka S.A. posiada 51% udziałów. Dokonano na nim podziału zysku za 2003 rok, przeznaczając 25% zysku netto na dywidendę dla udziałowców, a pozostałą kwotę na dalszy rozwój firmy.Śnieżka Ukraina została zarejestrowana w 1999 roku jako współwłasność polskich i ukraińskich partnerów w specjalnej strefie ekonomicznej w Jaworowie (około 30 km od granicy polsko-ukraińskiej). Śnieżka jest jedną z najbardziej popularnych marek wyrobów emulsyjnych na Ukrainie. Posiada dobrze zorganizowaną sieć dystrybucji, dzięki czemu jej produkty są  dostępne we wszystkich regionach Ukrainy. Od samego początku firma generuje bardzo dobre wyniki finansowe. Zarówno dynamika sprzedaży, jak i wartość zysku rokrocznie wzrasta. Spółka osiągnęła w latach ubiegłych sprzedaż w wysokości: 2000 r. - 1,9 mln zł, 2001 r. - 11,4 mln zł, 2002 r. - 18,5 mln zł; natomiast zysk netto wyniósł: w 2000 r. - 0,3 mln zł, w 2001 r. - 1,3 mln zł, w 2002  r. - 2,9 mln zł.