* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WZROST SPRZEDAŻY ŚNIEŻKI W STYCZNIU

7 Февраля 2005
W styczniu 2005 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosły 18,81 mln zł i były o 25% wyższe w porównaniu do analogicznego miesiąca 2004 roku. "Na wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym miesiącu br. złożyło się wiele czynników. Wśród nich wymienić należy kontynuację dotychczasowej skutecznej polityki rozwoju Spółki. Dużą uwagę Spółka przywiązuje do przyjaznych relacji z Partnerami Handlowymi, opartych na wzajemnej życzliwości i zaufaniu, co owocuje dobrymi wynikami sprzedaży. Dodatkowo Spółka przygotowując się do kolejnego sezonu wprowadziła dla swoich Kontrahentów nowe korzystne zapisy dotyczące warunków współpracy handlowej, zachęcające do sprzedaży wyrobów Śnieżki. Także warunki pogodowe sprzyjały sprzedaży farb w styczniu br., chociaż oczywiście nie miały one tutaj decydującego znaczenia" - mówi Witold Waśko, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA.