Wzrost dochodów Grupy Kapitałowej Śnieżka

4 Декабря 2003
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA odnotowała przychody ze sprzedaży w listopadzie 2003 roku na poziomie 21,3 mln. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do listopada 2002 roku 150 %. W układzie narastającym za 11 m-cy 2003 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 301,663 mln, co daje dynamikę sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie 116 %

W 2002 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła przychody na poziomie 265, 187 milionów złotych, i wypracowała zysk netto w wysokości 17,798 milionów złotych. Do Grupy Kapitałowej Śnieżka należą następujące spółki Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku, w której Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. posiada 50% udziałów, Polska Chemia Budowlana Śnieżka Sp. z o.o. w Lubzinie(100% udziałów),FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie (80,93% udziałów),Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie – Śnieżka Ukraina I (51% udziałów),Śniezka Sp.z o.o. w Wistowej - Śnieżka Ukraina II(71% udziałów),Polsko – Białoruska Śnieżka Sp. z o.o. w Żodino koło Mińska – Śnieżka Białoruś (50% udziałów). FFiL Śnieżka posiada także powiązania kapitałowe z Akplastem Sp. z o.o. w Pustkowie (34% udziałów),SPED-FARBEM Sp. z o.o. w Brzeźnicy 35% udziałów, PLASTBUDEM Sp. z o.o. w Pustkowie (10%udziałów),a także ze spółką Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystniak Klabacha Sp. z o.o. w Pustkowie (10% udziałów).