* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WYNIKI SPRZEDAŻY ŚNIEŻKI ZA 2004 ROK

11 Января 2005
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA oraz Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA podsumowały wyniki sprzedaży za 2004 rok. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 358,14 mln zł i były o 20% wyższe w porównaniu do 2003 roku, przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA w 2004 roku osiągnęły poziom 300,37 mln zł i były o 10% wyższe w porównaniu 2003 roku. Wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom, który przewidywała aktualna prognoza opublikowana w listopadzie 2004 roku. Według niej skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały  wynieść 358-360 mln.

"Wyniki osiągnięte w 2004 roku są potwierdzeniem efektywności przyjętej strategii rozwoju Spółki. Powinny one usatysfakcjonować naszych Akcjonariuszy, gdyż dają ŚNIEŻCE dobre rokowania na przyszłość. W naszej strategii na 2005 rok planujemy m.in.: dalszy stabilny rozwój Grupy Kapitałowej, wprowadzenie na rynek produktów dekoracyjnych segmentu PREMIUM, poszerzenie oferty o farby proszkowe oraz zacieśnianie współpracy z Partnerami i Kontrahentami" - powiedział Witold Waśko, Dyrektor Ekonomiczny, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A.