WYNIKI SPRZEDAŻY ŚNIEŻKI ZA 2004 ROK

11 Января 2005
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA oraz Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA podsumowały wyniki sprzedaży za 2004 rok. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 358,14 mln zł i były o 20% wyższe w porównaniu do 2003 roku, przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA w 2004 roku osiągnęły poziom 300,37 mln zł i były o 10% wyższe w porównaniu 2003 roku. Wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom, który przewidywała aktualna prognoza opublikowana w listopadzie 2004 roku. Według niej skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały  wynieść 358-360 mln.

"Wyniki osiągnięte w 2004 roku są potwierdzeniem efektywności przyjętej strategii rozwoju Spółki. Powinny one usatysfakcjonować naszych Akcjonariuszy, gdyż dają ŚNIEŻCE dobre rokowania na przyszłość. W naszej strategii na 2005 rok planujemy m.in.: dalszy stabilny rozwój Grupy Kapitałowej, wprowadzenie na rynek produktów dekoracyjnych segmentu PREMIUM, poszerzenie oferty o farby proszkowe oraz zacieśnianie współpracy z Partnerami i Kontrahentami" - powiedział Witold Waśko, Dyrektor Ekonomiczny, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A.