* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WYNIKI ŚNIEŻKI W MAJU

9 Июня 2004
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA, jak również Spółka dominująca FFiL Śnieżka SA utrzymują dobrą dynamikę sprzedaży. W maju 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 43,95 mln zł i były o 25% wyższe w porównaniu do maja 2003 roku, przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 39,2 mln zł i były o 16% wyższe w porównaniu do maja roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę pięć miesięcy 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2002 roku o 34%, natomiast wyniki FFiL Śnieżka SA w układzie narastającym za 5 pierwszych miesięcy 2004 roku wzrosły o 22%. Począwszy od maja FFiL Śnieżka SA prezentuje swoje dane według wymogów MSSF.