* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

WYNIKI ŚNIEŻKI PO SZEŚCIU MIESIĄCACH 2004 ROKU

7 Июля 2004
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA oraz Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA podsumowały wyniki sprzedaży za pierwszych sześć miesięcy 2004 roku. W pierwszym półroczu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 186,55 mln zł i były o 31% wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2003 roku, przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA za sześć miesięcy 2004 roku osiągnęły poziom 160,58 mln zł i były o 18% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku. W czerwcu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 36,44 mln zł i wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku o 18%, natomiast sprzedaż FFiL ŚNIEŻKA SA wzrosła w czerwcu o 5 % i wyniosła 30,85 mln zł.