WYNIKI ŚNIEŻKI PO PIĘCIU MIESIĄCACH

7 Июня 2005
Śnieżka opublikowała skonsolidowane wyniki po pięciu miesiącach 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy za miesiące styczeń – maj w układzie narastającym wyniosły 141 709 mln zł, co daje dynamikę 96,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Niedawno Śnieżka podała termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (21 czerwca 2005 roku),na którym m.in. zapadnie ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy za 2004 rok. Zarząd Spółki zaproponował przeznaczyć na dywidendę 25% zysku netto i wypłacić akcjonariuszom po 0,42 PLN za jedną akcję.

Spółka realizuje swoją strategię zwiększania aktywności na rynkach zagranicznych. Do pierwszego zakładu produkcyjnego Spółki na Ukrainie w Jaworowie, zaopatrującego lokalny rynek w farby wodorozcieńczalne, dołączył drugi zakład w miejscowości Wistowa, produkujący wyroby rozpuszczalnikowe. Śnieżka posiada także fabrykę na Białorusi. Od jakiegoś czasu Spółka interesuje się również rynkiem kazachstańskim. Do tej pory Śnieżka jedynie eksportowała tam swoje wyroby, teraz poważnie rozważa ewentualność uruchomienia zakładu produkcyjnego, który mógłby produkować wyroby na potrzeby rynku kazachstańskiego, jak również zaopatrywać rynki krajów sąsiednich. Śnieżka planuje także zwiększyć swoją obecność w krajach Europy Zachodniej. Chociaż rynki zachodnie są mocno nasycone, to eksport w tamtym kierunku pozwoliłby Spółce w naturalny sposób zabezpieczyć się przed zmianami cen walut. Aktualnie wyroby spółki sprzedawane są na rynku słowackim i niemieckim, jednakże prowadzone są kolejne rozmowy handlowe na terenie Europy Zachodniej.