WYNIKI ŚNIEŻKI LEPSZE NIŻ PROGNOZY

2 Марта 2004
Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w lutym 2004 roku wyniosły 17,5 mln zł., co daje wzrost sprzedaży w stosunku do lutego 2003 roku o 36%. Spółka podsumowała także rok 2003, który okazał się jeszcze lepszy niż jego prognozy. Przychody w IV kwartale Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. wyniosły 46,25 mln zł, jest to wzrost do analogicznego okresu 2002 roku o 31%,  zysk netto dla spółki wyniósł 0,36 mln zł. Tak dobry czwarty kwartał miał wpływ na wyniki końcowe zarówno samej spółki, której przychody ze sprzedaży za rok 2003 wyniosły 291,64 mln zł (wzrost do analogicznego okresu roku 2002 o 10%),a zysk netto wyniósł 19,84 mln zł ( wzrost do analogicznego okresu roku 2002 o 18%),jak i wyników całej grupy kapitałowej. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka za cztery kwartały -prognozowane na 313,9 mln zł osiągnęły ostatecznie sumę 317,4 mln zł, a zysk prognozowany na 19,2mln osiągnął kwotę 19,36 mln zł. Tak jak w przypadku FFiL Śnieżka S.A. tak też w całej Grupie Kapitałowej do rocznego sukcesu przyczyniły się wyniki osiągnięte w czwartym kwartale, w którym przychody grupy wyniosły 54,331 mln zł, co daje wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku o 53 %. Natomiast zysk wyniósł 0,46 mln.