WYNIKI FINANSOWE ŚNIEŻKI

2 Марта 2005
W całym 2004 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniósł 28,1 mln zł i był wyższy o 45% w porównaniu do roku ubiegłego, poinformowała spółka w swoim raporcie kwartalnym. W układzie jednostkowym FFiL Śnieżka S.A. zarobiła 24,3 mln zł netto czyli o 23% więcej niż w 2003 roku. Po IV kwartałach przychody Grupy wyniosły 358,2 mln zł co stanowi 20% wzrost w skali całego roku. Wyższy był również zysk operacyjny Grupy, który przekroczył poziom 32 mln zł, co w efekcie dało zysk netto w kwocie 28,1 mln zł, aż o 45 % większy niż rok wcześniej.

Również spółka dominująca w Grupie, FFiL Śnieżka S.A. zanotowała wzrost przychodów po 12 miesiącach 2004 o 10% do 300,7 mln zł, zadawalający jest także zysk spółki, który ukształtował się na poziomie 29,6 mln zł (zysk brutto) i 24,3 mln zł (zysk netto). Wartość księgowa FFiL ŚNIEŻKA SA po IV kwartałach 2004 roku wyniosła 137,3 mln zł. Spółka utrzymuje także wysokie wskaźniki rentowności, stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosła 11,3%, a stopa zwrotu z kapitału (ROE) 18,9%.Na jedną akcję Śnieżki przypadło 1,71 zł zysku netto.