WYNIKI FINANSOWE ŚNIEŻKI

5 Мая 2005
FFiL Śnieżka SA opublikowała oficjalne wyniki za 2004 rok. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 300,7 mln zł, co oznacza 10%-owy wzrost w skali całego roku. Zysk brutto Spółki ukształtował się na poziomie 29,32 mln zł (17%-owy wzrost w porównaniu do roku 2003),zaś zysk netto na poziomie 24,02 mln zł i był wyższy niż w roku ubiegłym o 21,7%. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 25% zysku netto Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć na dywidendę (0,42 zł za jedną akcję). Zysk operacyjny Spółki osiągnął poziom 21,87 mln zł.

Wartość księgowa FFiL Śnieżka SA po IV kwartałach 2004 roku wyniosła blisko 137 mln zł. Spółka utrzymuje także wysokie wskaźniki rentowności, stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosła 12,7%, a stopa zwrotu z kapitału (ROE) 17,53%. Na jedną akcję Śnieżki przypadło 1,69 zł zysku netto.