WSTĘPNE WYNIKI ŚNIEŻKI ZA ROK 2005

26 Января 2006
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA oraz Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA wstępnie podsumowały wyniki sprzedaży za 2005 rok. W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała najwyższy w historii swojej działalności zysk operacyjny, tj. 42 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2004, kiedy wyniósł on 31,9 mln zł, oznacza wzrost o 32%. Sprzedaż w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 381,1 mln zł, co oznacza wzrost o 6.4% w porównaniu do roku 2004 (358,3 mln zł). Skonsolidowany zysk brutto jest o 6,7% wyższy i ukształtował się na poziomie 39,9 mln, natomiast zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 28,2 mln zł.

"Pomimo tego, że rok 2005 był dla rynku budowlanego trudnym okresem, Śnieżka uzyskała dobre wyniki sprzedaży, które satysfakcjonują Zarząd. Podczas gdy cała branża odnotowała spadek, my utrzymaliśmy dodatnią dynamikę sprzedaży, a wypracowany zysk operacyjny osiągnął najwyższy poziom w historii Spółki" - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA - "Takie rezultaty potwierdzają skuteczność naszych działań i dają dobre perspektywy dalszego rozwoju Śnieżki."

W roku 2005 Śnieżka realizowała założenia długookresowej strategii polegającej na uzyskaniu wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie koncentrowano się na działaniach marketingowych służących repozycjonowaniu marki. Produkty Śnieżki obecne są na rynkach: polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, litewskim, kazachstańskim i słowackim.