WRZEŚNIOWE WYNIKI ŚNIEŻKI

8 Октября 2004
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA, jak również Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA utrzymują wzrost sprzedaży. We wrześniu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 31,22 mln zł i były o 17% wyższe w porównaniu do września 2003 roku, natomiast przychody ze sprzedaży Spółki ŚNIEŻKA wyniosły 26,16 mln zł i były o 5% wyższe w porównaniu do września ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA, jak również Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA SA utrzymują wzrost sprzedaży. We wrześniu 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 31,22 mln zł i były o 17% wyższe w porównaniu do września 2003 roku, natomiast przychody ze sprzedaży Spółki ŚNIEŻKA wyniosły  26,16 mln zł i były o 5% wyższe w porównaniu do września ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę dziewięć miesięcy 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej były wyższe o 24% w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku. Sprzedaż Spółki dominującej w tym samym okresie   wzrosła o 13%.

Dodatkowo, w dniu 8 października 2004 roku Spółka podpisała z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A. umowę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów i usług w kraju i za granicą.  Umowa określa maksymalną wysokość odszkodowania jako 30 krotność zapłaconej składki, natomiast udział własny FFiL Śnieżka S.A. jako ubezpieczającego został określony na 15% kwoty roszczenia.