Sylwestrowe - pierwsze notowanie akcji Śnieżki

30 Декабря 2003
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki z dniem 31 grudnia 2003 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wprowadzi w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. Akcje będą notowane w sy Prawa do akcji Śnieżka S.A. zadebiutowały 29 grudnia z ceną 25,40 zł. Wzrost wartości PDA przekroczył już 20%, gdyż na zamknięciu cena za PDA Śnieżka S.A. wyniosła 26,80 zł.

„Bardzo się cieszę że udało nam się zakończyć cały proces wejścia naszej firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w tym roku, szczególnie że taki cel sobie wyznaczyliśmy i obiecywaliśmy to naszym inwestorom. Wielką satysfakcję daje mi także duży wzrost notowań Praw Do Akcji, a już od 31 grudnia akcji na GPW, co jest dowodem że nasza spółka jest bardzo dobrze oceniania przez rynek” – powiedział Kazimierz Mikrut, Prezes Zarządu Śnieżka S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wprowadził trzy serie akcji Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1(jeden) złoty. 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 2.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył także 30 grudnia 2003 roku jako ostatni dzień notowania praw do nowych akcji serii E i F FFiL Śnieżka S.A.

Natomiast Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 grudnia 2003 roku postanowił przyjąć z dniem 31 grudnia 2003 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F Spółki Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A