STABILNY WZROST SPRZEDAŻY ŚNIEŻKI

9 Ноября 2004
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w październiku wyniosły 20,6 mln zł i były o 17,5% wyższe w porównaniu do wyników sprzedaży uzyskanych przez Grupę w październiku ubiegłego roku. Wzrost zanotowała także FFiL ŚNIEŻKA SA, której przychody w ubiegłym miesiącu wyniosły 16,3 mln zł w stosunku do 15,4 mln w analogicznym okresie 2003 roku ( wzrost o 6%). Powyższe dane są potwierdzeniem stabilnego wzrostu sprzedaży Grupy utrzymującego się od początku 2004 roku. Biorąc pod uwagę dziesięć miesięcy 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej były wyższe o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku. Sprzedaż Spółki dominującej w tym samym okresie   wzrosła o 13%.

"W branży farb i lakierów rozpoczął się okres posezonowy oznaczający dla producentów tego rynku mniejsze przychody ze sprzedaży. Mimo to, Śnieżka radzi sobie bardzo dobrze i kontynuuje wzrost sprzedaży. Jest wiele czynników, które wpływają na uzyskiwane wyniki. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić rozwój Grupy Kapitałowej oraz nasz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozytywnie na sprzedaż działa również nasza nieustanna troska o Klienta, przejawiająca się w dążeniu do rozpoznania jego potrzeb i ich jak najlepszego zaspokojenia. W tym celu ciągle doskonalimy nasze wyroby, a asortyment dopasowujemy do oczekiwań rynku" - mówi Witold Waśko Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA.