SPRZEDAŻ ŚNIEŻKI PO TRZECH MIESIĄCACH 2005 ROKU

7 Апреля 2005
FFiL Śnieżka SA podsumowała sprzedaż po trzech miesiącach 2005 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym za miesiące styczeń, luty i marzec br. wyniosły 62 239 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 92,2 %. „Na uzyskane wyniki największy wpływ miały niesprzyjające warunki pogodowe. Pierwsze dwa tygodnie miesiąca marca były bardziej zimowe niż wiosenne, a to nie pomagało nam w sprzedaży” - powiedział Witold Waśko, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA.

„Ponadto miniony miesiąc, ze względu na Święta Wielkanocne, był krótszy – jeśli chodzi o ilość dni roboczych - niż marzec w roku ubiegłym, co również nie pozostało bez wpływu na wyniki” – dodał Waśko.