SPRZEDAŻ ŚNIEŻKI PO SZEŚCIU MIESIĄCACH

8 Июля 2005
Śnieżka opublikowała skonsolidowane wyniki po sześciu miesiącach 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy za miesiące styczeń – czerwiec w układzie narastającym wyniosły 184,39 mln zł, co daje dynamikę 98,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niedawno odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy za 2004 rok w wysokości 0,42 zł na jedną akcję (20% więcej niż w roku 2003).

W Spółce trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem nowoczesnego wydziału produkcyjnego farb rozpuszczalnikowych. Inwestycja ta znacznie zwiększy moce produkcyjne Śnieżki w zakresie tej grupy wyrobów, co przyczyni się do usprawnienia realizacji zamówień Klientów. W niedługim czasie Spółka rozpocznie produkcję farb proszkowych. Do tej pory w ofercie Śnieżki znajdowały się wyłącznie wyroby przeznaczone dla klienta indywidualnego; farby przemysłowe to dla Śnieżki segment nowy, ale segment bardzo perspektywiczny. Spółka systematycznie wzbogaca swój asortyment. Do ostatnich nowości w ofercie Spółki należą wyroby segmentu PREMIUM (najwyższej półki) sprzedawane pod marką MAGNAT oraz farby przeznaczone do dekorowania pokoi dziecięcych (wraz z ofertą uzupełniającą) sprzedawane pod marką Disney.