SPRZEDAŻ ŚNIEŻKI PO CZTERECH MIESIĄCACH

10 Мая 2005
FFiL Śnieżka SA podsumowała sprzedaż po czterech miesiącach 2005 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w układzie narastającym za miesiące styczeń, luty, marzec i kwiecień br. wyniosły 100 929 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku 96,3 %. Po pierwszym kwartale br. dynamika sprzedaży Grupy w układzie narastającym wynosiła 92,2%. Miesiąc kwiecień przyniósł większą sprzedaż i pozwolił na poprawę dynamiki o kilka procent. „Powoli zaczynamy sezon w branży farb i lakierów, co oznacza, że wyniki sprzedaży będą coraz lepsze. Wierzymy, że pozwoli nam to szybko „podreperować” nieco mniejszą sprzedaż z początku roku, która spowodowana była niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – powiedział Janusz Kęsek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych. Śnieżka podała również termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie, na którym m.in. zapadnie decyzja odnośnie wypłaty dywidendy, odbędzie się dnia 21 czerwca 2005 roku (wtorek) o godzinie 10?? w sali konferencyjnej F.H.U. „Malibu”, 39-207 Brzeźnica nr 18A.