SPRZEDAŻ ŚNIEŻKI PO 11 MIESIĄCACH 2004 ROKU

7 Декабря 2004
W listopadzie 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosły 19,34 mln zł, co stanowi 97% wielkości sprzedaży osiągniętej w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Natomiast przychody ze sprzedaży Spółki wiodącej FFiL ŚNIEŻKA S.A. w ubiegłym miesiącu wyniosły 14,94 mln zł, co stanowi 85% wielkości przychodów uzyskanych w listopadzie 2003 roku. Słabsze wyniki listopadowe nie zagrażają jednak wynikom finansowym firmy. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA po 11 miesiącach 2004 roku były wyższe o 21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś wyniki FFiL ŚNIEŻKA SA o 11%.

Słabsza dynamika sprzedaży w miesiącu listopadzie nie jest dla nas powodem do obaw - mówi Witold Waśko, Dyrektor Ekonomiczny, Członek Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA. Co roku listopad należy do najsłabszych miesięcy, jeśli chodzi o generowanie przychodów ze sprzedaży. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy to obserwowaliśmy ponadnaturalny wzrost popytu, który z kolei przełożył się na bardzo dobre wyniki sprzedaży. W tym roku mieliśmy więc wysoko ustawioną poprzeczkę, ponieważ  podstawa do porównania z wynikami tegorocznymi była bardzo wysoka. Słabsza dynamika jest tu więc przede wszystkim wynikiem dobrej sprzedaży w roku 2003. Podobnej sytuacji spodziewamy się w kolejnych miesiącach, w tym także w I kwartale przyszłego roku. To z kolei związane jest z zaobserwowanym na początku br. zwiększonym popytem, wynikającym z dążenia klientów do uniknięcia skutków wzrostu stawki VAT na materiały budowlane.  ŚNIEŻKA systematycznie realizuje swoją strategię rozwoju - dodaje Witold Waśko. Niedawno zakupiliśmy około 2-hektarowy teren i hale o łącznej powierzchni 6,5 tys. metrów kwadratowych po byłej firmie "Argos-Produkt" w Bytowie, gdzie zamierzamy uruchomić zapowiadaną wcześniej produkcję farb proszkowych. Już rozpoczęliśmy adaptację części obiektów produkcyjnych i administracyjnych. Najpóźniej w II kwartale 2005 roku ruszy produkcja w naszym drugim zakładzie produkcyjnym na Ukrainie w miejscowości Wistowa (ŚNIEŻKA Ukraina II). Fabryka ta będzie produkować wyroby rozpuszczalnikowe, w odróżnieniu od ŚNIEŻKI Ukraina I, która zajmuje się produkcją wyrobów wodorozcieńczalnych - mówi Witold Waśko.