SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA S.A. WYPŁACA DYWIDENDĘ

23 Марта 2004
W dniu 22 marca 2004 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki Polska Chemia Budowlana "Śnieżka" Sp. z o.o. na którym podjęto uchwałę o przekazaniu całego zysku netto w wysokości 769.549,20 złotych na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. Wypłata dywidendy zostanie dokonana do dnia 30 marca 2004 roku. Polska Chemia Budowlana Śnieżka Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej Śnieżka S.A. Spółka zajmuje się obsługą handlu towarami sprzedawanymi pod marką Śnieżka oraz koordynuje działania handlowo marketingowe na rzecz sprzedaży produktów innych producentów w sieci handlowej Śnieżka S.A. Polska Chemia Budowlana Śnieżka Sp. z o.o. odnotowała w 2003 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 196.817 zł.

Śnieżka SA jako podmiot dominujący zamierza korzystać z możliwości pobierania dywidendy ze spółek zależnych, oczywiście z uwzględnieniem ich sytuacji finansowej. Do tej pory za 2003 rok ustalono, że dostanie dywidendę z PCHB Śnieżka Sp. z o.o oraz Śnieżka Ukraina Sp z o.o.