ŚNIEŻKA WYPŁACI DYWIDENDĘ

15 Апреля 2005
Dnia 13 kwietnia 2005 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2004. Zarząd Spółki zaproponował wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,42 PLN na jedną akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przez ostatnie lata Spółka przeznaczała 25% zysku netto na dywidendę. Za rok 2003 na dywidendę przeznaczono 4 970 000 zł, czyli na jedną akcję przypadło 0,35 zł. W tym roku Zarząd chce przeznaczyć na dywidendę 5 964 000 zł (0,42 zł x 14 200 000 akcji). Jeżeli WZA zaakceptuje zaproponowaną kwotę będzie to oznaczało, że dywidenda wypłacona przez Spółkę za rok 2004 będzie o 20% większa niż dywidenda wypłacona za rok 2003. „Decyzja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy jest wynikiem realizacji polityki dywidendowej Śnieżki” – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.  „Chcemy, by wraz z rozwojem Spółki zyskiwali Ci, którzy zaufali nam najbardziej – nasi Akcjonariusze. Dlatego dzielimy się zyskiem, przeznaczając jego część na dywidendę”.