ŚNIEŻKA WYPŁACA DYWIDENDĘ

30 Сентября 2004
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 30 września 2004 roku Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA wypłaciła dywidendę dla swoich Akcjonariuszy. Kwota dywidendy wyniosła 0,35 zł za jedną akcję. Wartość dywidendy stanowi 25% wartości zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2003 roku, który wyniósł 19 743 383,28 zł. Tak więc łączna kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 4 970 000 zł (dywidenda za 2003 rok wyniosła 4 400 000 zł - co również stanowiło 1/4 zysku netto). W efekcie upublicznienia ŚNIEŻKI pod koniec 2003 roku 29,6 % akcji znajduje się w obrocie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

30 września Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA opublikowała raport SA-P dotyczący wyników Spółki za pierwsze półrocze 2004 roku. ŚNIEŻKA osiągnęła 11,23 mln zł zysku netto (11,43 mln zł w I półroczu  2003 r.),a przychody ze sprzedaży wyniosły 160,55 mln zł, wobec 135,97 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego.