ŚNIEŻKA WYNIKI KWARTALNE

17 Мая 2004
Zarówno FFiL Śnieżka S.A., jak i Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA nadal odnotowują dobre wyniki sprzedażowe. W I kwartale 2004 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 60,58 mln zł, co daje wzrost o 35% w porównaniu do I kwartału 2003r.. Natomiast przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 71,4 mln zł i były o 47% wyższe w porównaniu do I kwartału 2003r. W I kwartale Firma osiągnęła także bardzo dobry zysk netto; w przypadku spółki wyniósł on 2,97 mln zł w porównaniu do 0,3 mln zł w I kwartale 2003r., w przypadku Grupy Kapitałowej zysk netto wyniósł 2,23 mln w porównaniu do - 0,05 mln w tym samym okresie ubiegłego roku. Na dobre kwartalne wyniki wpływ miały m.in. Śnieżka Ukraina, która w I kwartale 2004r. wypracowała przychód ze sprzedaży w wysokości 8,3 mln zł, a zysk netto w wysokości 1,63 mln zł., systematyczna i konsekwentna realizacja strategii spółki, której celem jest  w 2004r. osiągnięcie wyników ze  sprzedaży na poziomie 404 mln. zł i wzrost sprzedaży w I kwartale całego rynku chemicznego uwarunkowany czynnikami polityczno - społecznymi (wejście Polski do UE).