ŚNIEŻKA WCIĄŻ W GÓRĘ

7 Сентября 2005
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowane wyniki po ośmiu miesiącach 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy w układzie narastającym za okres styczeń – sierpień wyniosły 280,6 mln zł, co daje dynamikę 102,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dobre wyniki są efektem utrzymywania się ożywienia na rynku zaobserwowanego już w miesiącu lipcu. Widoczny wzrost popytu na wyroby Śnieżki owocuje systematycznym zwiększaniem ich sprzedaży i pozwala na stopniową poprawę dynamiki przychodów ze sprzedaży.

Podana przez Spółkę informacja o sprzedaży była ostatnią tego typu informacją w ujęciu miesięcznym. Po wycofaniu z publicznego obrotu akcji głównego konkurenta, Śnieżka pozostała jedyną spółką publiczną działającą na rynku farb i lakierów. Brak możliwości porównywania przez akcjonariuszy wyników osiąganych przez Śnieżkę oraz konkurencyjną firmę był podstawą decyzji o zawieszeniu miesięcznych komunikatów o sprzedaży.