* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka sprzedaje coraz więcej

2 Апреля 2004
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. utrzymuje bardzo dobre wyniki sprzedaży. Spółka notuje dynamikę sprzedaży na poziomie ponad 30% liczoną zarówno w skali miesiąca, jak i kwartału. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka S. A. w marcu 2004 roku wyniosły 29,1 mln zł, co daje wzrost sprzedaży w stosunku do marca 2003 roku o 37%. Wzrost przychodów ze sprzedaży FFiL Śnieżka S.A. za 3 miesiące 2004 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 35%. W pierwszym kwartale bieżące roku Śnieżka uzyskała przychody na poziomie 60,6 mln zł, a w pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego 45 mln zł. 17 maja Spółka poda do publicznej wiadomości pełne wyniki finansowe za I kwartał 2004 roku.