ŚNIEŻKA REALIZUJE ZAPOWIEDZI

22 Июня 2004
W dniu 21 czerwca 2004 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL ŚNIEŻKA SA. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2003 rok, który wyniósł 19 743 383,28 zł. Zdecydowano, że 25% tej kwoty przeznaczone zostanie na dywidendę dla Akcjonariuszy. Stanowi to 0,35 zł za jedną akcję; w łącznej kwocie 4 970 000 zł. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2004 roku. Spółka zrealizowała także zapowiadane podczas publicznej oferty akcji rozszerzenie Rady Nadzorczej o nowych członków. W trakcie obrad podjęto decyzję dotyczącą powiększenia składu Rady Nadzorczej ŚNIEŻKI o dwie osoby (do 7 osób). Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: Jakub Bentke i Zbigniew Łapiński, reprezentujący inwestorów instytucjonalnych.