ŚNIEŻKA REALIZUJE ZAPOWIEDZI

22 Июня 2005
W dniu 21 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2004 rok. Zadecydowano, że 25% zysku netto, który wyniósł 24 019 649,54 zł zostanie przeznaczone na dywidendę dla Akcjonariuszy. Stanowi to kwotę 5 964 000 zł, co daje 0,42 zł na jedną akcję (20% więcej niż w roku 2003). Dniem dywidendy ustalono 7 lipca, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2005 roku. Zarząd Spółki przedłożył sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2004 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Jednym z punktów porządku obrad był wybór składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji, w której znaleźli się: Pan Jerzy Pater, Pan Stanisław Cymbor, Pan Stanisław Mikrut, Pan Stanisław Wiatr, Pani Marta Mikrut-Grobelny, Pan Jakub Bentke, Pan Zbigniew Łapiński. Wszystkie powołane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. ZWZA dokonało także zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

FFiL Śnieżka SA, będąca drugim producentem na polskim rynku farb i lakierów, realizuje swoją strategię rozwoju. Spółka systematycznie rozwija zaplecze technologiczne i logistyczne, jak również wzbogaca swój asortyment wyrobów. Niedawno ruszyła produkcja w drugiej fabryce Śnieżki na Ukrainie (wyroby rozpuszczalnikowe). Aktualnie Spółka kontynuuje prace nad uruchomieniem produkcji farb proszkowych w Bytowie w województwie pomorskim. Na ukończeniu są prace związane z uruchomieniem nowoczesnego wydziału produkcyjnego farb rozpuszczalnikowych w jednym z oddziałów Firmy w Brzeźnicy.

W ostatnim czasie Spółka przeprowadziła szereg działań marketingowych, których celem jest „przebudowa” architektury marki ŚNIEŻKA. Działania te, wśród których najważniejsze to zmiana logo oraz nowa szata graficzna opakowań, mają służyć usystematyzowaniu i uczynieniu bardziej czytelnym portfolio produktów Spółki.

Śnieżka znacznie wzbogaciła swój asortyment. W ostatnim czasie Spółka weszła na rynek z nową marką MAGNAT, pod którą kryje się linia produktów do dekoracji wnętrz, a która pozwoli jej kierować ofertę do jeszcze szerszej grupy Klientów. MAGNAT to bowiem marka tzw. segmentu PREMIUM – wyrobów z najwyższej półki, w którym dotąd Śnieżka nie była obecna. Wkrótce w sprzedaży znajdzie się kolejna nowość Śnieżki – farby Disney. Są to wyroby hypoalergiczne, których właściwości zostały potwierdzone dodatkowymi badaniami w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze względu na te właściwości, jak również bogatą ofertę uzupełniającą (bordery, naklejki, szablony do malowania itp.),wyroby te są szczególnie polecane do dekorowania pokoi dziecięcych.