Śnieżka przejmuje Polifarb Kalisz

4 Декабря 2003
4 grudnia 2003 roku producent Farb i Lakierów, firma Śnieżka S.A. podpisał wstępną umowę na mocy której przejmie - 50,14 % kapitału, w podwyższonym kapitale zakładowym „Polifarb” Kalisz S.A. Przejęcie Polifarbu Kalisz umożliwi Śnieżce wejście na nowy rynek – farb proszkowych. Pozwoli to na rozszerzenie asortymentu, zmniejszy sezonowość produkcji oraz umożliwi  zwiększenie udziału Śnieżki w rynku farb przemysłowych oraz dekoracyjnych.