ŚNIEŻKA PO TRZECIM KWARTALE

15 Ноября 2005
FFiL Śnieżka SA opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka w układzie narastającym wyniosły 316, 9 mln zł, czyli o 3,4 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (306, 5 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej Śnieżki po trzech kwartałach br. wyniósł 37,45 mln zł, co oznacza dynamikę 122,5% (zysk operacyjny z  kwartałów I-III ubiegłego roku wynosił 30,6 mln zł) i jest to rekordowy zysk w historii spółki. Marża zysku operacyjnego Grupy ukształtowała się na bardzo dobrym poziomie i wyniosła 11,8%. „Bardzo dobre wyniki Śnieżki są dla nas powodem do szczególnej satysfakcji , bo jak  pokazują dane ekonomiczne, stracił cały rynek, a ostatnie miesiące  były dla  branży bardzo trudne” – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 25,07 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł on 29,11 mln zł). Zarząd Spółki przewiduje wzrost zysku netto w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Śnieżka z sukcesem wypełnia założenia obranej na początku roku strategii polegającej na repozycjonowaniu marki poprzez zmianę jej wizerunku oraz budowanie kompetencji marki w kolorach. Dowodem skutecznie realizowanej strategii marketingowej i efektywnych inwestycji reklamowych są bardzo dobre wyniki produktów Śnieżka Max Kolor (121% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego).

W roku bieżącym FFiL Śnieżka SA po raz pierwszy została uwzględniona w rankingu spółek godnych zaufania i od razu uzyskała bardzo dobrą ocenę (cztery gwiazdki z pięciu możliwych do uzyskania). Ranking, który wyróżnia spółki "przejrzyste" i utrzymujące wysokie standardy ładu korporacyjnego, opracowany został z inicjatywy kluczowych instytucji finansowych w Polsce.