ŚNIEŻKA PO III KWARTAŁACH 2004 ROKU - WZROST ZYSKÓW I PRZYCHODÓW

16 Ноября 2004
Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA podsumowała wyniki finansowe za III kwartały 2004 roku. W tym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł 29 mln, o 53% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku. Zadowalające są także przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej, które po III kwartałach 2004 r. wyniosły 305,5 mln zł i były o 23% wyższe w porównaniu do 9 miesięcy 2003 roku. Wyniki ŚNIEŻKI, pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym po 1 maja 2004  przedstawiają się bardzo korzystnie. Także Spółka dominująca FFiL ŚNIEŻKA S.A.  w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowała wzrost przychodów i zysku netto. Po 3 kwartałach jej zysk netto wyniósł 25,6 mln zł, w porównaniu do 19,5 w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 31%). Natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły 259,9 ml zł, co dało wzrost o 13 % (230,0 mln zł w 2003 roku).

Równocześnie z ogłoszeniem wyników za III kwartały br. Spółka podała nową prognozę wyników na rok 2004, zgodnie z którą skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 358-360 mln (wcześniej prognozowano 381,9 mln zgodnie z MSSF),zaś zysk operacyjny powinien ukształtować się na poziomie 30-31 mln (wobec 46 mln prognozowanych wcześniej). Skonsolidowany zysk netto powinien osiągnąć prognozowany wcześniej poziom 29-31 mln (w prognozie ustalony został na 30,4 mln). Spółka uzasadnia zmianę prognozy przede wszystkim opóźnieniem w uruchomieniu produkcji firmy Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie.