ŚNIEŻKA OBSYPANA NAGRODAMI

9 Декабря 2004
FFiL ŚNIEŻKA SA otrzymała w ostatnich dniach dwie prestiżowe nagrody. W rankingu najbardziej efektywnych polskich firm opublikowanym przez miesięcznik Businessman Magazine ŚNIEŻKA zajęła 3 pozycję wśród firm z sektora przemysłowego i 12 pozycję wśród wszystkich analizowanych przedsiębiorstw (przemysł, usługi, handel). Natomiast w rankingu przygotowanym przez dziennik Puls Biznesu już po raz czwarty została Gazelą Biznesu. W rankingu przygotowanym przez redakcję miesięcznika Businessman znaleźli się zarówno giganci o przychodach 4-5 miliardów złotych, jak i firmy średnie o sprzedaży na poziomie 200-300 milionów złotych. Ranking ten wskazał, które firmy i sektory są najbardziej efektywne i dlaczego zasłużyły na to miano. Jednocześnie zestawienie pokazało, że popularne mierniki sukcesu, takie jak sprzedaż czy udział w rynku, wcale nie przekładają się na efektywność i satysfakcję inwestorów, mierzoną wskaźnikiem zwrotu z zaangażowanego kapitału. Dla inwestorów ranking stanowi więc doskonałą pomoc w ocenie atrakcyjności inwestycji w poszczególne przedsiębiorstwa, zaś menadżerom i właścicielom pozwala porównać wyniki ich firm z konkurentami rywalizującymi o kapitał.

Ranking, przygotowany przez międzynarodową firmę doradczą CII Group,  oparty został na analizie przychodów za 2003 rok 200 z 500 największych polskich firm. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z nieskonsolidowanych raportów okresowych F01 za lata 2002 i 2003. Miarą efektywności przyjętą w Rankingu, został wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE - Return on Capital Emoployed). Dla celów badania ROCE zostało zdefiniowane jako stosunek zysku ze sprzedaży do wielkości zaangażowanego w firmę kapitału (określonego jako suma majątku trwałego i kapitału obrotowego). Wskaźnik ROCE dla FFiL ŚNIEŻKA SA określono na poziomie 68,9%.

Równie ważny i prestiżowy jest ranking wyłaniający Polskie Gazele Biznesu, który już po raz piąty zorganizowany został przez redakcję Pulsu Biznesu oraz wywiadownię gospodarczą Coface Intercredit Poland.

W tegorocznym Rankingu wyróżniono firmy, które rozpoczęły działalność przed 2001 rokiem i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś, w roku 2001 wykazały sprzedaż na poziomie nie niższym niż 3 mln zł i nie wyższym niż 300 mln zł, a ponadto w okresie 2001-2003 z roku na rok wykazywały wzrost sprzedaży oraz dodatni wynik finansowy. Dodatkowym wymogiem było ujawnienie przez firmę swoich kompletnych wyników finansowych.

Gazele Biznesu są wspólnym projektem realizowanym przez 9 dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. Oprócz "Pulsu Biznesu" podobne zestawienia sporządzają jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Mimo że szczegółowe kryteria doboru firm biorących udział w tych rankingach różnią się zależnie od realiów gospodarczych poszczególnych krajów, ich idea wszędzie jest taka sama - promocja dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.