ŚNIEŻKA MA PAKIET WIĘKSZOŚCIOWY W BIAŁORUSKIEJ SPÓŁCE

21 Июля 2004
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA przejęła większościowy pakiet udziałów w spółce Białorusko-Polska Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino koło Mińska. 19 lipca 2004 roku zostało zarejestrowane podwyższenie i zmiana struktury kapitału spółki Białorusko-Polska Śnieżka Sp. z o.o.  Dzięki temu FFiL Śnieżka  SA  uzyskała łącznie 51 % udziałów w kapitale zakładowym Białorusko-Polskiej Śnieżki Sp. z o.o; pozostałe 49% posiadają partnerzy białoruscy. Śnieżka wniosła do spółki kwotę 20 400 USD gotówką, 43 095 USD zostanie wniesiona w postaci wkładów niepieniężnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 124 500 USD, według średniego kursu z dnia 19.07 jest to 442 771,80 PLN.

Wartość sprzedaży eksportowej Śnieżki na Białorusi wyniosła w 2003 roku 6,4 mln PLN, co stanowi 11% całej wartości eksportu Śnieżki. Działalności białoruskiej spółki skupia się na produkcji farb, lakierów, rozpuszczalników, a także na handlu hurtowym i detalicznym materiałami budowlanymi.

Oprócz spółki białoruskiej do zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka należą także: Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie - Śnieżka Ukraina I (51% udziałów),  Śnieżka Sp.z o.o. w Wistowej - Śnieżka Ukraina II (58% udziałów).