Śnieżka kolorowy sukces

6 Января 2004
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. zakończyła drogę na giełdę ogromnym sukcesem. Oferta publiczna to nie jedyny sukces Śnieżki w tym roku, jej przychody finansowe również prezentują się imponująco. Przychody ze sprzedaży spółki za rok 2003 wzrosły o 10,3 %, a grupy kapitałowej o 19,9 %. Śnieżka S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w 2003 r. na poziomie 291,7 mln zł w stosunku do 264,5 mln zł w roku 2002, a przychody ze sprzedaży całej grupy kapitałowej wyniosły w 2003 roku 318 mln zł w stosunku 265,2 mln zł w roku 2002.

Grupa kapitałowa planuje, że w 2004 roku przychody ze sprzedaży wzrosną o 27,2 % i osiągną poziom 404,4 mln zł. Zysk netto ma wzrosnąć o 58,3 % z 19,2 mln zł do 58,3 mln zł.

Śnieżka realizuje swoje plany finansowe w ponad 100%, ponieważ plan przychodów ze sprzedaży spółki na rok 2003 został wykonany w 102% (planowane przychody 285,8 mln PLN). Grupa kapitałowa wykonała plan w 101,3% (planowane przychody 313,9 mln PLN).

Śnieżka ma ambitne plany na najbliższą przyszłość - chce uzyskać pozycję jednego z wiodących podmiotów na rynku farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej, zaistnieć w nowych segmentach rynku (farby proszkowe, graficzne, poliwinylowe, chemia gospodarcza),a także planuje dalsze inwestycje związane z doskonaleniem jakości produktów, nowymi technologiami i rozbudową zaplecza badawczo-rozwojowego.