ŚNIEŻKA FINALIZUJE ZAKUP POLIFARBU KALISZ

2 Февраля 2004
Na mocy wcześniejszego porozumienia zawartego 4 grudnia 2003 roku FFiL "Śnieżka" S. A. podpisała w dniu 31 stycznia 2004 roku umowę objęcia 1 111 000 sztuk akcji serii D w podwyższonym kapitale spółki POLIFARB KALISZ S.A.. W wyniku tej operacji FFiL "Śnieżka" S.A. będzie posiadać 50,14 % kapitału spółki POLIFARB KALISZ S.A. Za pakiet kontrolny FFiL "Śnieżka" S.A. zapłaci 1.922.030,00 zł. 31 stycznia 2004 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB KALISZ S.A., na którym podjęto decyzję o emisji akcji serii C i D. W wyniku emisji kapitał zakładowy POLIFARB KALISZ S.A. wynosić będzie 3.833.849,54 zł.

Polifarb Kalisz SA należy do najstarszych polskich producentów farb, a zarazem jest jednym z tych zakładów, który starał się dotrzymać kroku nowoczesnym firmom z branży. Polifarb starał się oferować produkty interesujące dla rynku, jak np. żelkoty wielobarwne, oceniane przez niektórych jako hit rynkowy, farby antykorozyjne do nakładania bezpośrednio na rdzę (Ferrobond-R w dziesięciu kolorach) oraz szeroki wybór farb proszkowych. Przejęcie Polifarbu Kalisz umożliwi FFiL Śnieżka S.A.  wejście w nowe segmentu rynku farb. Polifarb Kalisz, zgodnie ze strategią Śnieżki, nowo pozyskane środki pieniężne przeznaczy w szczególności na rozwój farb technicznych.