ROŚNIE SPRZEDAŻ ŚNIEŻKI

8 Августа 2005
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowane wyniki po siedmiu miesiącach 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy za miesiące styczeń – lipiec w układzie narastającym wyniosły 234 mln zł, co daje dynamikę 102% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Po nieco słabszym początku roku rynek budowlany w Polsce zaczyna ożywać. Przykładem tego mogą być m.in. wyniki FFiL Śnieżka SA. „Miesiąc lipiec przyniósł wyraźny wzrost popytu na nasze wyroby, a co za tym idzie zwiększenie ich sprzedaży” – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. „Zarówno Spółka macierzysta, jak i spółki zależne uzyskały bardzo dobre przychody ze sprzedaży. Wierzymy, że ożywienie na rynku nie jest zjawiskiem chwilowym i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma” – mówi Piotr Mikrut.

W ostatnim czasie ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie. Pojawiają się lepsze oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Może to być sygnałem, że budownictwo w Polsce zaczyna się odradzać, chociaż dużo później niż inne dziedziny gospodarki.

„Do zainteresowania wyrobami Śnieżki z pewnością przyczyniły się także działania marketingowe. Przebudowa architektury marki Śnieżka, wspierana intensywną kampanią reklamową, przyniosła już pierwsze oczekiwane rezultaty” – mówi Piotr Mikrut. „Systematycznie pracujemy także nad wzbogacaniem naszego asortymentu. Obok wyrobów marki Magnat, z którymi w I kwartale br. zadebiutowaliśmy w segmencie PREMIUM, ostatnio w naszej ofercie pojawiła się grupa hypoalergicznych farb oraz dodatkowych akcesoriów pod marką Disney, przeznaczona do dekorowania pokoi dziecięcych” - kontynuuje.

W Spółce trwają zaawansowane prace nad wejściem w kolejny nowy dla niej segment farb przeznaczonych dla przemysłu. „Wierzymy, że to dobra inwestycja. Perspektywy rozwoju rynku farb przemysłowych w Polsce są bowiem bardzo dobre” – dodaje Piotr Mikrut.