REKORDOWY CZWARTY KWARTAŁ ŚNIEŻKI

28 Февраля 2006
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka w układzie narastającym wyniosły 381,4 mln zł, co oznacza wzrost o 6,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (358,2 mln zł). Po czterech kwartałach 2005 r. Grupa Śnieżka odnotowała rekordowy w historii spółki zysk na działalności operacyjnej – wyniósł on 42,2 mln zł, co oznacza dynamikę 132,3% (zysk operacyjny po czterech kwartałach roku poprzedniego wynosił 31,8 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11,1%. Zysk netto Grupy Śnieżka ukształtował się na poziomie 28,1 mln zł, w roku wcześniejszym wyniósł on 27,7 mln zł.

W IV kwartale 2005 roku spółka dominująca Grupy – FFiL Śnieżka SA – odnotowała znaczny wzrost sprzedaży – o ponad 15% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku. „Wynik ten jest z pewnością efektem poprawy koniunktury, obserwowanej przez nas od połowy minionego roku. Ożywienie na rynku przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe i jednocześnie jest dobrym prognostykiem na przyszłość - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. – Dodatkowo pozytywny wpływ na sprzedaż w czwartym kwartale 2005 roku miał też fakt, że był to ostatni okres obowiązywania ulgi remontowej”.