* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

REKORDOWY CZWARTY KWARTAŁ ŚNIEŻKI

28 Февраля 2006
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka w układzie narastającym wyniosły 381,4 mln zł, co oznacza wzrost o 6,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (358,2 mln zł). Po czterech kwartałach 2005 r. Grupa Śnieżka odnotowała rekordowy w historii spółki zysk na działalności operacyjnej – wyniósł on 42,2 mln zł, co oznacza dynamikę 132,3% (zysk operacyjny po czterech kwartałach roku poprzedniego wynosił 31,8 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11,1%. Zysk netto Grupy Śnieżka ukształtował się na poziomie 28,1 mln zł, w roku wcześniejszym wyniósł on 27,7 mln zł.

W IV kwartale 2005 roku spółka dominująca Grupy – FFiL Śnieżka SA – odnotowała znaczny wzrost sprzedaży – o ponad 15% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku. „Wynik ten jest z pewnością efektem poprawy koniunktury, obserwowanej przez nas od połowy minionego roku. Ożywienie na rynku przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe i jednocześnie jest dobrym prognostykiem na przyszłość - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. – Dodatkowo pozytywny wpływ na sprzedaż w czwartym kwartale 2005 roku miał też fakt, że był to ostatni okres obowiązywania ulgi remontowej”.