* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 9/2005

1 Апреля 2005
Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że z dniem dzisiejszym decyzją Prezesa Zarządu zostało powierzone Panu Witoldowi Waśko sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Pan Witold Waśko dotychczasowy Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych będzie od tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych.

W wyniku powierzenia tej funkcji skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.