Raport bieżący Nr 9/2005

1 Апреля 2005
Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że z dniem dzisiejszym decyzją Prezesa Zarządu zostało powierzone Panu Witoldowi Waśko sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Pan Witold Waśko dotychczasowy Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych będzie od tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych.

W wyniku powierzenia tej funkcji skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.