* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący nr 9/2004

2 Марта 2004
Sprzedaż jednostkowa za luty 2004 Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że

1) Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA w lutym 2004 roku wyniosły 17,5 mln zł, co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do lutego 2003 roku 136 %.

2) Dynamika przychodów ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA w układzie narastającym za 2 m-ce 2004 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniosła 132 %.

3) Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu upustów.