Raport bieżący Nr 8/2005

1 Апреля 2005
Umowy kredytowe Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2005 zostały podpisane aneksy do umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie:

- aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym ustalający kwotę limitu na 5,0 mln złotych i okres wykorzystania do dnia 23 marca 2006 roku

-  aneks do umowy kredytu obrotowego określający kwotę kredytu na 7,0 mln złotych i okres wykorzystania do dnia 23 marca 2006 roku

Jako zabezpieczenie umów przyjęto: hipotekę na nieruchomości, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wszystkich umów emitenta z bankiem PKO BP S.A. wynosi 12,0 mln złotych na dzień podpisania aneksów, a suma wszystkich umów z okresu ostatnich 12 miesięcy wynosi 15,5 mln złotych co przewyższa wartość 10% kapitału własnego emitenta i stanowi podstawę uznania umów za znaczące.