Raport bieżący nr 8/2004

26 Февраля 2004
Data pierwszego raportu bieżącego w systemie EMITENT Zarząd FFiL Śnieżka SA podaje do publicznej wiadomości, że:

z dniem 1 marca 2004 rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących i okresowych przy pomocy systemu EMITENT.