Raport bieżący Nr 7/2004

17 Февраля 2004
WZU Śnieżka Ukraina Raport bieżący Nr 7/2004

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, żeW dniu 16 lutego 2004 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie, w której FFiL Śnieżka S.A. posiada 51% udziałów. Dokonano na nim podziału zysku za 2003 rok, przeznaczając 25% zysku netto na dywidendę dla udziałowców, a pozostałą kwotę na dalszy rozwój firmy.Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. osiągnęła w 2003 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 27 983 tys. zł co w porównaniu do roku 2002 daje dynamikę sprzedaży 158%. Zysk netto wykazał dynamikę 197% i wyniósł 5 562 tys. zł. Rentowność sprzedaży ukraińskiej Śnieżki okazała się bardzo wysoka i osiągnęła 19,9%, natomiast jej aktywa wzrosły do wysokości 212% w porównaniu do roku 2002.