Raport bieżący Nr 59/2004

30 Декабря 2004
Przystąpienie do systemu ESPI Zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 22 października 2004 r., Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje o przystąpieniu do systemu ESPI. Rozpoczęcie przekazywania informacji z wykorzystaniem tego systemu nastąpi od dnia 31 grudnia 2004 roku.