* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 57/2004

8 Декабря 2004
Zamiar nabycia obligacji w celu umorzenia Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 grudnia 2004 roku podjął decyzję o zamiarze wcześniejszego odkupienia 625 sztuk obligacji zamiennych na akcje FFiL Śnieżka S.A. w celu ich umorzenia. Planowaną datą umorzenia jest 31 styczeń 2005 roku, kwota przeznaczona na odkupienie równa jest wartości nominalnej obligacji tj. 62,5 tys. PLN. Po umorzeniu łączna liczba obligacji wyniesie 18 250 sztuk, a po zamianie na akcje serii C dadzą one prawo do 1 825 000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Przyczyną wcześniejszego odkupienia jest niespełnienie przez właściciela obligacji warunków uprawniających do konwersji na akcje.