Raport bieżący Nr 56/2004

7 Декабря 2004
Przychody ze sprzedaży w listopadzie Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w listopadzie 2004 roku wyniosły 14 938 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do listopada 2003 roku 85 %. W układzie narastającym za 11 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 111 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)   Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w listopadzie 2004 roku wyniosły 19 337 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do listopada 2003 roku 97 %. W układzie narastającym za 11 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 121 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.