Raport bieżący Nr 55/2004

3 Декабря 2004
Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A., informuje, że w dniu 3 grudnia 2004 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 2 865 681,00 UAH co stanowi równowartość 1 695 910,00 PLN wg średniego kursu NBP z dnia dzisiejszego. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi sto. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji nie uległa zmianie.