Raport bieżący Nr 54/2004

1 Декабря 2004
Umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta i sponsora emisji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2003 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A., informuje, że w dniu 30 listopada 2004 roku wypowiedział umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta oraz sponsora emisji dla akcji Śnieżka S.A. zawartą z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP S.A. Ze względu na trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy wygasną 28 lutego 2005 roku.