Raport bieżący Nr 52/2004

8 Ноября 2004
Przychody ze sprzedaży w październiku Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w październiku 2004 roku wyniosły 16 324 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do października 2003 roku 106 %. W układzie narastającym za 10 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 113 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2) Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w październiku 2004 roku wyniosły 20 615 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do października 2003 roku 118 %. W układzie narastającym za 10 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 123 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.