Raport bieżący Nr 50/2004

8 Октября 2004
Przychody ze sprzedaży we wrześniu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)   Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. we wrześniu 2004 roku wyniosły 26 157 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do września 2003 roku 105 %. W układzie narastającym za 9 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 113 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA we wrześniu 2004 roku wyniosły 31 220 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do września 2003 roku 117 %. W układzie narastającym za 9 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 124 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.