* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 5/2006

30 Января 2006
Zawiadomienie o transakcji za papierach wartościowych emitenta  

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2006 roku informacji o transakcji dokonanej w 2005 roku przez Członka Zarządu. Osoba ta dokonała w dniu 14 lipca 2005 roku sprzedaży 80 sztuk akcji Śnieżka S.A. po cenie 26,60 zł na sesji zwykłej GPW. Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5 000 EURO. Informacja została sporządzona w dniu 30 stycznia 2006 roku w Brzeźnicy.