Raport bieżący Nr 5/2005

11 Февраля 2005
Rejestracja przez sąd zmiany nazwy, siedziby, wysokości i struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że otrzymał informację o rejestracji przez sąd w dniu 7 lutego 2005 roku zmiany nazwy, siedziby oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego swojej jednostki zależnej Polskiej Chemii Budowlanej „Śnieżka” Spółka z o.o. Nowa nazwa podmiotu brzmi Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Spółka z o.o., a nową siedzibą jest miasto Bytów ul. Leśna 5 w województwie pomorskim. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 100 000 złotych, z czego FFiL ŚNIEŻKA S.A. posiada 156 udziałów stanowiących 78% wszystkich udziałów. Udziały emitenta zostały opłacone gotówką. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 200.