Raport bieżący Nr 49/2004

29 Сентября 2004
Zmiana warunków znaczącej umowy  

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje, że w dniu 29 września 2004 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 26CKT/2004 z dnia 14 maja 2004 roku z Bankiem BPH SA Centrum Korporacyjne Tarnów.

Istotne zmiany dokonane w treści umowy:

-         limit kredytowy został obniżony z kwoty 30 mln PLN do kwoty 24 mln PLN

-         wycofane zostało zabezpieczenie w postaci bonów skarbowych o wartości nie mniejszej niż 6,1 mln PLN

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych FFiL ŚNIEŻKA S.A.